OBJEDNEJTE SE
ONLINE
ZDE

NITROOČNÍ OPERACE

Chirurgové předního a zadního segmentu:

prim. MUDr. Renata Fučíková - primářka kliniky

 

Po promoci na 3. lékařské fakultě UK v Praze působila na očním oddělení ON Vsetín, od roku 2007 v Evropské oční klinice Lexum, kde se věnovala diagnostice a léčbě šedého zákalu (včetně chirurgického řešení), zeleného zákalu, onemocnění sítnice a sklivce a indikacím k refrakční nitrooční chirurgii. V roce 2013 získala specializovanou způsobilost lékaře v oboru oftalmologie. Absolvovala kataraktovou školu v Sokolově, několik vzdělávacích kurzů v rámci Lions International Educational Centre of Ophtalmology in Prague ( LECOP) vedené mezinárodními lektory, své profesní znalosti rozšířila na Evropském glaukomovém kurzu pro rezidenty v Ženevě. Podílela se na realizaci studie ECOS (European cataract outcome study – Evropská kataraktová studie). Více než 10 let se specializuje na MICS (mikroincizní chirurgii katarakty, refrakční nitrooční chirurgii a diagnostiku a léčbu glaukomu, od roku 2018 na klinice Top Esthetic ve funkci primářky.

 

MUDr. Ivan Stanynets

 

Po ukončení lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni pracoval v Nemocnici Teplice a absolvoval stáže na oční klinice FNKV pod vedením doc.Studeného. Absolvoval kataraktovou školu v Rakousku i v Praze, kde několikrát působil jako lektor. Pravidelně se účastní tuzemských i zahraničních stáží. V Top Esthetic se specializuje na operativu předního segmentu.

 

MUDr. Dita Rejholcová, FEBO

 

Je absolventkou lékařské fakulty UK v Plzni. Po promoci pracovala na očním oddělení a později klinice Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. Zde získala praxi ve všeobecné oftalmologii a začala se specializovat na vitreoretinální problematiku, především onemocnění makuly. V roce 2016 získala specializaci v oboru oftalmologie, následně v roce 2017 úspěšně složila evropskou zkoušku z očního lékařství The European Board of Ophthalmology Diploma (EBOD) Examination. Pravidelně se účastní českých i evropských oftalmologických vzdělávacích akcí. V Top Esthetic se věnuje problematice zadního segmentu.

 

MUDr. Michal Hrevuš, FEBO

 

Je absolventem 1. lékařské fakulty UK v Praze. Působil na Oční klinice Horní Počernice a v Nemocnici Most, pracuje na oční klinice 1. LF UK a ÚVN, v roce 2017 získal specializovanou způsobilost lékaře v oboru oftalmologie, v roce 2018 obdržel mezinárodní diplom EBOD v Paříži. Kromě všeobecné oftalmologie a kataraktové chirurgie se zabývá především diagnostikou a terapií onemocnění sklivce a sítnice. V terapii využívá metod jak konzervativních, tak chirurgických. Absolvoval několik stáží se zaměřením především na chirurgii zadního pólu oka, z nichž nejvýznamnější byla v ESASO ve Švýcarsku (European School for Advanced Studies in Ophthalmology). Pravidelně se aktivně účastní tuzemských i zahraničních oftalmologických kongresů, je absolventem České vitreoretinální školy. Ve společnosti Top Esthetic vede vitreoretinální poradnu a zabývá se operativou zadního segmentu. 

 

Externě spolupracující operatéři:

Doc.MUDr. Pavel Studený, Ph.D.,MHA - přednosta FNKV Praha

 

Po ukončení lékařské fakulty v roce 1992 pracoval v Nemocnici Havlíčkův Brod, později jako přednosta oddělení, stejně tak jako v Nemocnici Sokolov. Od roku 2009 působí na oční klinice FNKV, nyní jako přednosta kliniky a vedoucí lékař poradny pro nemoci předního segmentu a refrakční poradny. Vyučuje oční lékařství na 3. lékařské fakultě UK v Praze, přednáší na významných mezinárodních kongresech. V Top Esthetic se zabývá komplikovanými případy v rámci operativy předního segmentu.

 

prim.MUDr. Miroslav Veith - zástupce přednosty FNKV Praha

 

MUDr. Miroslav Veith vystudoval lékařskou fakultu Masarykovy univerzity. Oftalmologii se věnuje od roku 2003. Specializuje se na onemocnění sítnice a sklivce. V současné době působí na oční klinice FNKV jako zástupce přednosty oční kliniky FNKV a vedoucí lékař vitroeretinální poradny a makulárního centra pro terapii věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD) a diabetického makulárního edému (DME). Přednáší a vyučuje jako odborný asistent na 3. LF UK. V Top Esthetic se specializuje na operativu zadního segmentu.

 

MUDr. Jan Ernest, Ph.D. - ÚVN Praha

 

Specialista na vitreoretinální chirurgii, dříve prezident a nyní člen výboru ČVRS, autor mnoha studií, posterů a přednášek. V současné době působí na oční klinice 1.LF UK a ÚVN v Praze. V Top Esthetic se věnuje problematice zadního segmentu.