OBJEDNEJTE SE
ONLINE
ZDE

NITROOČNÍ OPERACE

Co je šedý zákal, neboli katarakta?

Jednoduše řečeno katarakta je "zkalení" normálně čiré čočky v oku. Čočka je umístěná hned za duhovkou. Funguje tak, že zachycuje obrazy viděného, zaostřuje světla, barvy a tvary předmětů zobrazujících se na sítnici. Sítnice dále vysílá obrazy do mozku. Čočka se může zkalit natolik, že nepropouští dostatečně světlo s obrazy k sítnici, a proto jsou ostré obrazy vnímány rozmazaně. To je příčina, proč brýle nebo kontaktní čočky, které dosud pomáhaly při čtení nebo při pohledu do dálky, již nepomáhají a tuto situaci není možné zlepšit ani zesílením či jinou změnou dioptrií v brýlích či kontaktních čočkách.

V 90 % případů je zákal způsoben přirozeným procesem stárnutí čočky a nejčastěji se s ním setkáváme po 60.roce věku. Může se ovšem objevit i v mladším věku, stejně jako může být vrozený. Vlastní podstata vzniku zkalení čočky není dosud zcela objasněna, hlavními rizikovými faktory je především věk, dlouhodobé užívání některých léků ( např. kortikoidů), cukrovka, některá celková onemocnění, úraz oka či kouření.

Hlavním příznakem šedého zákalu je snížení zrakové ostrosti. Dle typu a hlavně rozsahu zkalení čočky jde o různý stupeň rozostření – od mírného zamlžení až po zhoršení vidění na pouhé vnímání světla. Dalšími typickými příznaky jsou zhoršení vidění za šera či na prudkém světle, dále dvojité vidění, změna vnímání barev, obtíže při řízení automobilu za šera atd. Rychlost zkalení čočky a tedy zhoršování vidění je individuální, většinou se jedná o měsíce či roky.

Možnosti léčby šedého zákalu

Katarakta není "filmem či blánou", které překrývají oko. Neodstraní ji žádné léky, kapky, lasery či speciální brýle. Stejně tak v současné době neexistují žádné léky či neoperační postupy, které by mohly kalení čočky zastavit či odstranit. Jediný způsob, jak léčit šedý zákal, je operace, při které je z oka odstraněna původní zkalená čočka a následně je nahrazena novou umělou čočkou.

Zásadním krokem před rozhodnutím o provedení zákroku je podrobné vyšetření a osobní porada se zkušeným očním lékařem. Operaci šedého zákalu provádíme od určitého stupně zkalení čočky, kdy již pacient v naprosté většině případů pociťuje zhoršení vidění. Pokud se k operaci přistoupí až v době, kdy je již zákal ve velmi pokročilém stádiu (tvrdá, hutně zkalená, zcela neprůhledná čočka) je operace výrazně obtížnější a zásadně stoupá riziko operačních a pooperačních komplikací.

Předoperační vyšetření

Vlastní operaci šedého zákalu předchází podrobné, kompletní oční vyšetření naším očním lékařem v ambulanci. Dle výsledků tohoto vyšetření Vám vyšetřující lékař doporučí individuální, tedy pro Vás optimální postup léčby šedého zákalu včetně výběru umělé čočky, která Vám bude při operaci do oka zavedena tak, aby konečný výsledek a kvalita vidění co nejvíce vyhovovaly Vašim zrakovým nárokům a potřebám. Při vlastním vyšetření před plánovanou operací Vám doporučujeme zvolit si speciální diagnostický program tzv. Callisto Eye, který obsahuje individuální vyměření na přístroji Zeiss IOL Master, jenž přenáší data do mikroskopu na sále a výrazně tak individualizuje a zpřesňuje celou operaci, jejímž výsledkem je pak maximálně ostré vidění.

Naše klinika je jednou z mála v České Republice, která nabízí pacientům takovýto program.

Jde o nejmodernější a zatím nejlépe fungující, který dokáže přesněji a efektivněji vyšetřit prostředí oka pro plánování a samotný zákrok nitrooční operace. Tento unikátní systém, který individuálně vyhodnocuje specifika oka každého pacienta, ať už jde o měření vzdáleností uvnitř oka, nebo digitálního záznamu budoucího operačního řezu a všech dalších zákroků uvnitř oka. Tyto údaje si chirurg přenese přímo do operačního mikroskopu a v průběhu operace podle nich velmi přesně pracuje. Toto vše umožňuje optimalizaci operačního řezu a pomáhá najít optimální polohu při usazování implantované čočky uvnitř oka. Hlavní výhodou programu Callisto Eye je individuální změření každého oka a tím eliminace sekundárních pooperačních problémů se zůstatkovou refrakční vadou (potřebou brýlí) či s operací navozeným či přetrvávajícím astigmatismem (nepravidelným zakřivením rohovky).

Průběh operace

Vlastní operaci šedého zákalu provádíme na nejmodernějších operačních sálech v prostorách Kliniky Dr.Pírka v Mladé Boleslavi. Operace je ambulantní, na klinice strávíte celkem cca 1-2 hodiny. Operace šedého zákalu se není třeba obávat. Samotný zákrok trvá cca 15 minut a je zcela nebolestivý. Celou dobou budete v péči zdravotních sester TOP ESTHETIC centra estetické a oční medicíny, které znáte z oční ambulance, operovat Vás bude lékař TOP ESTHETIC, který Vám prováděl předoperační oční vyšetření a konsultaci před operací.

Před operací Vám bude sestra do oka opakovaně kapat oční kapky, které znecitliví oko a také rozšíří Vaší zorničku. Při vlastní operaci se nejprve na oku provede drobný řez velikosti 2- 2,5 mm. Poté se do oka vstříkne speciální viskoelastický roztok, který chrání jemné struktury oka před poškozením. Odstranění zkaleného jádra je prováděno speciálním přístrojem tzv.fakoemulsifikací. Touto technikou dochází působením ultrazvuku k roztříštění a rozrušení zkaleného jádra čočky na velmi drobné částečky, které jsou stejným přístrojem z oka opatrně odsáty. Z původní zkalené čočky zůstává v oku pouze část předního pouzdra a celé průhledné zadní pouzdro čočky, do kterého se následně vloží nová, čirá, umělá čočka. Tato čočka nahrazuje dioptrickou sílu původní lidské čočky a umožňuje tak ostré vidění po operaci.

Na našem pracovišti používáme výhradně tzv. měkké (foldable) nitrooční čočky, které jsou do oka zasouvány stočené ve speciálním injektoru řezem menším než 2,5 mm. Takto malý řez výrazně snižuje riziko operačních a pooperačních komplikací, v naprosté většině případů nevyžaduje žádné šití ranky a zásadně tak urychluje pooperační obnovu vidění.

U pacientů s tzv.astigmatismem ( nepravidelným zakřivením rohovky) je vhodné v průběhu operace provést tzv. LRI (limbální relaxační incize), tedy drobné nářezy rohovky, které snižují nepravidelnost zakřivení rohovky a tím zkvalitňují vidění po operaci. Tato metoda je vhodná u nižších stupňů astigmatismu. U vyššího stupně astigmatismu je k optimálnímu řešení pooperačního vidění nutné implantovat tzv. torické nitrooční čočky.

Varianty programů operace šedého zákalu